Ajankohtaista tietoa koronavirukseen varautumisesta lukioissa, kouluissa ja päiväkodeissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.3.2020 klo 18.20

Saamme paljon kysymyksiä varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä. Tähän uutiseen on koottu vastauksia yleisiin kysymyksiin sekä ajantasaista tietoa päiväkodeista, kouluista ja lukoista. Uutinen on päivitetty viimeksi 25.3.2020 klo 16:20 tiedolla eväspusseista.

Päiväkodit auki, kotihoitoa suositellaan

Päiväkodit sekä päiväkotien yhteydessä järjestettävä esiopetus pysyvät auki. Näin yhteiskunnan toimimisen kannalta kriittisillä aloilla työskentelevät huoltajat pääsevät töihin.

  • Jos sinulla on mahdollisuus, järjestä lapsesi hoito kotona. Ilmoita tästä päiväkodin johtajalle.
  • Avoimen varhaiskasvatuksen (avoimet päiväkodit, kerhot ja asukaspuistot) toiminta on keskeytetty.

Yksiköitä saatetaan yhdistää tässä poikkeustilanteessa

Erittäin monet huoltajat ovat noudattaneet hallituksen vetoomusta hoitaa mahdollisuuden mukaan lapsia kotona, kiitos siitä!

Jotkin yksiköt ovat tyhjentyneet lapsista kokonaan tai paikalla on ollut vain hyvin pieni osa lapsista. Tämän johdosta joidenkin yksiköiden toimintaa siirretään toiseen lähellä olevaan yksikköön huomioiden tartuntariskin minimointi ja pienet lapsiryhmät.

Huoltajat saavat tiedot näistä järjestelyistä omasta päiväkodista.

Saadaanko varhaiskasvatusmaksuista hyvitystä?

Kunnallisten varhaiskasvatusmaksujen hyvittämistä käsitellään kaupunginhallituksessa viikolla 14.

Peruskoulujen oppilaat opiskelevat kotona 18.3.-13.4.

Koulujen vuosiluokkien 4-10 lähiopetus koulun tiloissa keskeytetään ja oppilaat opiskelevat kotona.

Kenelle lähiopetusta järjestetään?

  • Hallitus tarkensi lähiopetuksen järjestämistä 20.3.2020. Peruskoulun 1-3 luokkien oppilaat voivat tulla lähiopetukseen koululle. Oppilaita suositellaan opiskelemaan kotoa käsin, mikäli mahdollista. 

  • Lisäksi lähiopetusta järjestetään tarvittaessa niille erityisen tuen päätöksen saaneille perusopetuksen oppilaille, joiden huoltajat eivät pysty ottamaan lastaan kotiin.

  • Koulut pyytävät huoltajia ilmoittamaan lapset, jotka tarvitsevat lähiopetusta.

Mitkä ovat mainittuja "yhteiskunnan kannalta kriittisiä tehtäviä"?

Valtioneuvoston sivuilla on 17.3. illasta julkaistu listaus kriittisten alojen henkilöstöstä.

Miten kotona olevien oppilaiden opetus järjestetään?

Hallitus on kertonut, että opetus toteutetaan ”poikkeuksellisin opetusjärjestelyin”. Käytännössä oppilaat saavat opettajilta esimerkiksi itsenäisiä tehtäviä ja etäopetusta. Opetuksessa voidaan käyttää niin oppilaiden oppikirjoja kuin sähköisiä materiaaleja.

Opetuksen toteuttamisen tapoja tarkennetaan, kun kouluun saapuvien ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrä täsmentyy.

Miksi Wilmaa pitää seurata?

Koulun opettajat ohjeistavat Wilma-viestillä oppilaita ja heidän huoltajiaan, miten opetus järjestetään. Mikäli Wilman toiminnassa on ongelmia, ota yhteyttä lapsesi kouluun. Wilmaan pääset kirjautumaan osoitteessa https://wilma.espoo.fi/.

Miten koulujen oppilashuolto järjestetään?

Oppilashuolto on edelleen käytettävissä kaikille espoolaisille lapsille ja nuorille. Tapaamiset järjestetään joko puhelimitse, etäyhteyksin tai yksittäisten oppilaiden käynteinä ajanvarauksen kautta. Koulupsykologin ja koulukuraattorin yhteystiedot löydät koulun kotisivulta (espoo.fi/koulunnimi).

Tarjotaanko koulussa koululounasta?

Eväspusseja tarjotaan etäopetuksessa oleville peruskoulujen oppilaille ja lukioiden opiskelijoille 30.3. alkaen. Halukkuutta eväspussin hakuun kysytään huoltajilta ja lukioiden opiskelijoilta Wilma-viestillä etukäteen.
 
Etäopetuksessa oleville ei tarjota lämmintä kouluruokaa, jotta oppilaiden ei tarvitse kokoontua ruokailemaan samoihin tiloihin. Lähiopetuksissa oleville oppilaille järjestetään kouluruokailu.

Mitä lähiopetuksessa oleminen tarkoittaa?

Lähiopetuksessa olevat oppilaat saavat opetusta koululla. Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden koulukuljetukset järjestetään.

Järjestetäänkö iltapäivätoimintaa?

Iltapäivätoiminta, aamu- ja iltapäivähoito järjestetään lähiopetuksissa oleville lapsille, jotka tavallisestikin ovat hoidossa.

Lapsellani on vähän nuhaa, pitääkö hänen jäädä kotiin?

Sairaana ei pidä tulla päiväkotiin, kouluun tai töihin.

Lukiolaiset ovat etäopetuksessa, ylioppilaskirjoituksia aikaistettu

Kaupungin lukiot siirtyivät etäopetukseen 16.3. alkaen. Hallituksen linjauksen mukaisesti lukiot ovat kiinni 13. huhtikuuta saakka. Lukion opettajat ohjeistavat omien opetusryhmiensä opiskelijoita.

Mitä kirjoitusten aikaistaminen tarkoittaa?

Ylioppilaslautakunta tiedotti perjantain 13.3.2020, että ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistetään. Tämä tarkoittaa, että reaaliaineiden kokeet pidetään viikko suunniteltua aiemmin eli tiistaina 17.3. sekä torstaina 19.3.

Saako lapseni tulla matkalta Suomeen palattuamme varhaiskasvatukseen tai kouluun?

Ulkomaan matkalta Suomeen palaavan henkilön tulisi jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin Sisäministeriön ohjeen mukaisesti. Sama ohje koskee sekä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, koulujen oppilaita että henkilöstöä. 

Järjestetäänkö kevääksi suunniteltuja koulujen ja varhaiskasvatuksen retkiä ja matkoja?

Koulujen ja lukioiden ulkomaanmatkat on peruttu toistaiseksi 10.3.2020 alkaen. Espoon kaupungin päiväkoteihin, kouluihin ja lukioihin ulkomailta suuntautuvat kansainväliset vierailut siirretään syksylle. 

Varhaiskasvatuksen retket perutaan toistaiseksi. Poikkeuksena ovat retket lähiluontoon, jonne päästään ilman julkista liikennettä.

Koulujen opintoretkiä, kuten KULPS-vierailuja siirretään. Espoon nuorisovaltuuston järjestämä Vaikuttamo-tapahtuma 23.3.2020 sekä Espoon Nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin ManiMiitti-starttitapahtuma 19.5.2020 on peruttu. 

Kuka voi määrätä oppilaita tai henkilökuntaa karanteeniin?

Mahdollisista karanteeneista päättää Espoon kaupungin tartuntatautilääkäri THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja HUSin ohjeistuksen mukaisesti. 

Mikäli lapsi tai nuori määrätään karanteeniin, hänen huoltajansa saavat yhteydenoton Espoon tartuntatautiyksiköstä. Jos yksi tai useampi koulun luokista tai varhaiskasvatuksen ryhmistä määrätään karanteeniin, tiedotetaan koko yksikön lasten huoltajia ja henkilökuntaa. 

Esiopetusta ja varhaiskasvatusta ei järjestetä karanteenissa oleville. 

Lue ajankohtaiset tiedot osoitteesta  espoo.fi/koronavirus .