Avustukset

Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti espoolaisille toimijoille ja Espoossa tapahtuvalle
toiminnalle.

Katso kuulutukset avustuksista.

Toimialakohtaiset avustukset

Korjaus- ja energia-avustukset

Kulttuuriavustukset

Liikunta-avustukset

Nuorisoavustukset
Yleisavustuksen ennakko. Hakuaika päättyy 15.1.
Kohdeavustus. Hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 30.9.
Yleisavustus. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.3.
Aluejärjestöavustus. Hakuaika päättyy 31.10.

Esiopetusikäisen lapsen matka-avustukset ja kuljetukset

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset järjestöille
Järjestöavustusten hakuaika vuodelle 2021 on 1.10.–30.10.2020. 
Kohdeavustusten hakuaika on 1.–30.9.2020.