Perusopetuksen lomakkeet

Perusopetusta annetaan peruskoulussa, joka käsittää luokka-asteet 1-9.

Perusopetuksen lomakkeet on koottu yhdelle sivulle, josta voit etsiä tarvitsemasi.

Voit valita kahdesta lomaketiedostomuodosta. PDF-muotoisten dokumenttien käyttö on helppoa, kunhan koneeseen on asennettu ilmainen Adobe Reader-ohjelma.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä on käytössä Primus -kouluhallintojärjestelmä. Primuksella hallinnoidaan opiskelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, opettajien ja henkilökunnan tietoja sekä opetustarjontaa. Primuksella suunnitellaan opetusta, kirjataan valintoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia.