Tietotilinpäätös

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on alettu soveltaa Suomessa ja EU-tasolla 25.5.2018.

Espoon kaupunki on julkaissut tietotilinpäätöksen, jolla kaupunki osoittaa, että se on huomioinut EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset toiminnassaan. Tietolinpäätöksessä kerrotaan selkeästi ja läpinäkyvästi toimenpiteistä, joilla kaupunki on valmistautunut asetukseen. Tietotilinpäätös on tietosuojan ja tietojohtamisen kehittämisen työkalu.

”Asiakkaiden yksityisyydestä huolehtiminen on meille välttämätöntä. Olemme kartoittaneet yhteistyössä kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa olemassa olevat tietojärjestelmät ja niiden toiminnallisuudet, arvioineet riskejä, virtaviivaistaneet prosesseja, tuottaneet dokumentteja ja ohjeita sekä kouluttaneet henkilöstöä”, kertoo Espoon kaupungin tietosuojavastaava ja tietosuojaprojektin projektipäällikkö Juho Nurmi mittavasta työrupeamasta.

Espoon keskeisin arvo on asukas- ja asiakaslähtöisyys. Digitalisoinnilla ja datan turvallisella hyödyntämisellä pyritään rakentamaan kuntalaisille asiakaslähtöiset, luotettavat ja kustannustehokkaat palvelut. Tämä kaikki edellyttää, että tietosuojasta ja tietoturvasta huolehditaan riittävällä tasolla. Tietosuojaperiaatteet tulee siis konkretisoida käytännön tasolle ja istuttaa osaksi organisaation toimintaa.

Jatkossa Espoo julkaisee tietotilinpäätöksen vuosittain. Tietotilinpäätös on julkinen dokumentti, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.