Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu

Mietityttääkö katuja, puistoja, yleisiä alueita, pysäköintiä, kaavoitusta, kiinteistön muodostusta sekä rakennuslupaa koskeva kysymys? Vastaus voi löytyä Kotikatuportaalista tai Espoon karttapalvelusta. Vastauksia löytyy myös usein kysytyistä kysymyksistä (UKK sivun alareunassa). 

Sähköinen palvelu

Espoon karttapalvelusta  löydät tietoa kaavoituksesta, kaduista ja puistoista, katutapahtumista, rakentamisesta ja palveluista. Älypuhelinkäyttäjä ohjataan suoraan mobiiliversioon. Käyttäjän sijainti paikantuu palvelussa.

Rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa hoidat alueiden käyttöön, kaupunkisuunnitteluun, rakennusvalvontaan ja tontteihin liittyvät asiat. Hakemukseen voit liittää piirustukset ja liitteitä, seurata hakemuksesi käsittelyä sekä lähettää meille pikaviestejä.

Palautejärjestelmä 24/7

Asiakaspalvelu välittää toimenpide-ehdotuksesi aina oikealle taholle. Suosittelemme sähköistä asiointia palautejärjestelmän kautta tai Trimble Feedback -sovelluksella. Voit antaa palautteen suoraan Espoon kaduilta ja puistoista. Liitä mukaan valokuva kohteesta ja ympäristöstä, jotta saamme kokonaiskuvan ongelmasta.

Palvelemme seuraavissa asiakokonaisuuksissa

Kaupunkitekniikan keskus: kadut, puistot ja viheralueet, metsät ja pysäköinninvalvonta.  Puhelinpalvelu ma-pe klo 10.00-15.30.

Kaava-asiat: kaavahankkeet, asemakaavat ja (osa)yleiskaavat sekä maankäyttöö liittyvät  lupa-asiat, kuten kaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut. 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen  yhteystiedot: Kaavoitus. Kaavan valmistelijoiden yhteystiedot: Asemakaavoituskohteet. Tapaaminen tulee aina sopia etukäteen. 

Johtotietopalvelu: maanalaiset johdot

Kaupunkimittaus: kiinteistöjen lohkomiset asemakaava-alueella, tonttijaot, kiinteistörekisterin ylläpito ja karttapalvelu

Rakennusvalvonta: rakentamisen lupa-asiat ja jatkuva valvonta, Asiakaspalvelupiste Kirkkojärventie 4:ssä.

Ympäristökeskus: luonnonsuojelu ja ympäristövalvonta, ympäristövalvonnan luvat