Asunnottomuus

Asunnottomuus Espoossa

Espoossa on ARA:n asunnottomuustilaston mukaan 457 yksin elävää asunnotonta (tilanne 11/2019). Heistä pitkäaikaisasunnottomia on 169 (asunnottomuus kestänyt yli vuoden, tai ollut toistuvaa viimeisen kolmen vuoden aikana). Naisia asunnottomista on 102, nuoria 86 ja maahanmuuttajataustaisia 145. Asunnottomia pariskuntia ja perheitä Espoossa on 48 ruokakuntaa.

Espoon asunnottomuustilanne vuosina 2011–2019

vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Yksin eläviä asunnottomia 624 554 563 633 546 570 567 547 457
Yksinäiset asunnottomat
-naisia 120 130 121 170 126 124 112 125 102
-nuoria (alle 25-v.) 116 125 150 159 136 144 145 127 86
-maahanmuuttajia 167 210 201 189 141 159 127 181 145
Pitkäaikaisasunnottomat 336 247 223 303 245 199 153 158 169
-naisia 49 42 36 72 57 36 16 24 30
-nuoria 21 45 62 70 45 25 20 28 16
-maahanmuuttajia 47 83 37 93 69 40 19 36 40
Perheet ja pariskunnat 17 33 41 43 51 39 28 33 48
-ruokakunnassa aikuisia 28 51 55 70 84 61 38 47 55
-ruokakunnassa lapsia 18 53 60 35 48 42 48 52 83
-ruokakunnassa maahanmuuttajia 12 23 35 20 14 20 12 19 28

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) 2016–2019

Espoon kaupunki osallistuu valtakunnallisen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteuttamiseen vuosina 2016–2019. Espoon kaupungin ja valtion välinen kuntasopimus on valmisteltu vuoden 2016 aikana ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.11.2016. Sopimuksen tarkoituksena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä valtion, kuntien, järjestöjen, kirkon ja yritysten yhteisin toimenpitein.

Lähtökohtana on pääministeri Sipilän hallituksen 9.6.2016 tekemä periaatepäätös Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta.  Valtio tekee vastaavat sopimukset Helsingin, Vantaan, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kuopion sekä halukkaiden kehyskuntien ja kaupunkien kanssa, jotka ovat motivoituneet asunnottomuuden ehkäisyyn.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke 2016–2019

Espoon kaupunki toimii osatoteuttajana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa ajalla 1.3.2016–28.2.2019. ARA koordinoi ESR-rahoitteista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanketta, jossa yhteiskehittämällä laaditaan ja juurrutetaan asunnottomuusstrategiat kuuteen kaupunkiin: Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio.

Espoon kaupunki on valinnut omiksi asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategian painopisteryhmikseen asunnottomat, tai asunnottomuuden uhkaamat, nuoret, aikuiset ja maahanmuuttajat. Espoon kaupungilla lisätään interventioita maahanmuuttajien kotouttamisen, sekä nuorten ja aikuisten häätöjen ehkäisemisen toimintaympäristöissä. Asiakastyössä vahvistetaan erityisesti perheen, vertaisten ja yhteisöjen näkökulmaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä.