Energia- ja korjausavustukset

Energia-avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoja energia avustusten hakemisesta ARAn verkkosivuilta.

Korjausavustukset

ARA myöntää korjausavustuksia

  • iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen
  • kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tallaisten rakennusten perusparannusten suunnittelukustannuksiin.

Lisäksi taloyhtiöt voivat hakea ARAsta

  • hissiavustusta uuden hissin asentamiseen
  • esteettömyysavustusta liikuntaesteen poistamiseen
  • sähköautojen latausinfra-avustusta latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.

Avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoja korjausavustusten hakemisesta ARAn verkkosivuilta.

Espoon kaupungin hissiavustus

Espoon kaupunki myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa enintään 10 % hissiavustuksia jälkiasennushissien rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin sekä olemassa olevien hissien korjaamiseen esteettömiksi. Hissiavustuksen myöntämisen ehtona on, että kohteelle on myönnetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hissi- tai esteettömyysavustus.

Espoon kaupungin hissiavustus haetaan Espoon kaupungilta hissiavustushakemuksella. Avustushakemukseen tulee liittää päätös ja maksukuitti ARA:n maksamasta hissi- ja /tai esteettömyysavustuksesta sekä selvitys tehdyistä toimenpiteistä.

Avustushakemus lähetetään osoitteeseen:

Espoon kaupungin kirjaamo
PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi

Lisätietoja:

Sami Malin
Asumisasioiden asiantuntija
p. 040 552 5956

Tekninen ja ympäristötoimi / Asuntoyksikkö
postiosoite: PL 49, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA