Pikkukoulu, 620601

Yleisten rakennusten korttelialue muutetaan liike- ja toimitilarakentamiseen. Rakennusoikeus säilyy nykyisellään. Suojeltu rakennus huomioidaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 10.2.–10.3.2020.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku