Vuoritontuntie, Vuoritontunkuja, Vuoritontunpuisto ja Vuoritontunkulma

Vuoritontun kaava-alueen kaduista ja puistoista laaditaan katu- ja puistosuunnitelmia. Työ perustuu asemakaavamuutokseen, jonka tavoitteena on täydentää ja tiivistää Niittykummun metroaseman lähiympäristöä.

Työ koskee seuraavia katuja ja puistoja: Vuoritontuntie, Vuoritontunkuja, Vuoritontunpuisto ja Vuoritontunkulma.

Vallitsevan tilanteen vuoksi ei järjestetä perinteistä asukastilaisuutta. Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia pääsee kommentoimaan OtaKantaa.fi -sivustolla 9.-23.11.2020. Kommentit toivotaan ensisijaisesti OtaKantaa-sivustolle, mutta myös sähköpostitse ja puhelimitse tulevat kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita. Siirry tästä Otakantaa.fi sivustolle.

Alkuvuodesta 2021 viedään kommenttien pohjalta muokatut katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa prosessista: Suunnitteluprosessin eteneminen.

Katujen ja puistojen rakentamisaikataulu yhteensovitetaan tonttien rakentamisen kanssa. Rakentaminen on alustavasti suunniteltu alkavaksi aikaisintaan vuonna 2022.

Opaskartta Vuoritontun kaava-alueelle