Rakentaminen

Espoon kaupunki rakennuttaa ja rakentaa kaupungin oman palvelutuotannon tarvitsemia toimitiloja.

Julkisen rakentamisen avulla luodaan ja pidetään yllä kaupunkielämän perusedellytyksiä. Julkiset rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia.

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä.