Kaupungin tontit ja maa-alueet

Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä.

Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisella kaupalla. Omakotitontteja vuokrataan ja myydään omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Asuntotontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan ammattimaiseen rakentamiseen. Yritystontteja luovutetaan hakemusten perusteella tai erityiskohteissa ja korkean kysynnän tonteissa julkisella hakumenettelyllä tai hinta- tai laatukilpailulla. Yleisten rakennusten tontit osoitetaan ensisijaisesti kaupungin omaan toimintaan.

Kaupunki vuokraa maitaan lyhytaikaisesti moneen kuntalaisia, kunnallistekniikkaa tai rakentamista palvelevaan toimintaan. Lisäksi kaupunki myöntää mailleen maankäyttölupia lyhytkestoisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

Kaupunki arvioi maankäyttösopimuskynnyksen ylittymisen ja neuvottelee maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa ennen kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksessa.

Espoon kaupungin maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015)

Ajankohtaista

Tonttiyksikkö on muuttanut uusiin tiloihin vuoden 2019 alussa. Uusi osoitteemme on Tekniikantie 15, Otaniemi. Postilokero säilyy ennallaan PL 49. Uusissa tiloissamme ei ole asiakasvastaanottoa, joten henkilökohtaiseen käyntiin tulee aina sopia aika asiantuntijan kanssa.

Espoossa haettavana kolme työpaikkatonttia. Hakuaika on päättynyt.
Haettavat tontit sijaitsevat Olarinluomassa, Nuijalassa ja Juvanmalmilla. Hakumenettely on avoin, mutta se on suunnattu erityisesti yritystoimijoille ja hankekehittäjille. Hakuaika on päättynyt 18.3.2019 klo 15.45.
Olarinluoman tontin aineisto
Nuijalan tontin aineisto
Juvanmalmin tontin aineisto

Espoon kaupunki hakee kumppania suunnitteluvaraushakumenettelyllä Leppävaaran kortteliin 51271. Hakuaika on päättynyt.
Espoon kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten jättöaika on päättynyt 14.3.2019 klo 12.

Espoon kaupunki hakee toimijoita päivittäistavarakaupan tonteille sekä autopesutonteille. Hakuaika on päättynyt.
Espoon kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten jättöaika on päättynyt 31.1.2019 klo 12.

Kaupunki hakee toteuttajia kerrostalotonteille. Hakuaika on päättynyt.
Haettavana on yhteensä 7 kerrostalotonttia Espoon keskuksesta, Kilosta ja Karakalliosta. Hakuaika on päättynyt torstaina 31.1.2019 klo 12.

Omakotitonttihaun tontinvalintatilaisuudet järjestetään 8.11, 22.11 ja 13.12.
Tonttien varaustilannetta voi seurata tilaisuuksien aikana reaaliaikaisesti. Tonttihaussa on mukana 46 tonttia, joista 24 sijaitsee Lintuvaarassa ja seitsemän tonttia sekä Saunalahdessa että Kurttilassa. Lisäksi Kauklahdessa on neljä tonttia, Nupurissa kolme ja Henttaalla yksi tontti. Luovutettavista 46 omakotitontista 24 kpl on ainoastaan vuokrattavia eikä vuokralaisella ole oikeutta lunastaa tonttia vuokra-aikana. Muut 22 tonttia voi joko vuokrata tai ostaa. Tonttihaun etenemisestä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse sekä tonttiyksikön nettisivuilla.

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinrakennustontteja yhtiömuotoiseen toteutukseen. Tarjousaika on päättynyt.
Myytävät tontit sijaitsevat Espoon keskuksessa, Mankkaalla, Kurttilassa, Kauklahdessa, Saunalahdessa ja Lintuvaarassa. Kohteiden asemakaavamerkintä on A, AO, AP, AK tai AR. Kohdekohtainen rakennusoikeus on 606 – 4100 kem2. Kohteet ovat pinta-alaltaan noin 1732 – 8916 m2.

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten tontit Tapiolasta. Tarjousaika on päättynyt. 
Myytävät tontit sijaitsevat uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella korttelissa 12221 Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä. Tontin 7 rakennusoikeus on 3200 k-m2 ja tontin 8 rakennusoikeus 3300 k-m2.

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten (AK-1) määräalan Tapiolasta. Tarjousaika on päättynyt.
Myytävä määräala (tontit) sijaitsee uudella Tuuliniityn asemakaava-alueella korttelissa 12223 Tapiolan metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä. Myytävän määräalan rakennusoikeus on yhteensä 10890 k-m2.

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla AO-korttelialueita yhtiömuotoiseen toteutukseen. Hakuaika on päättynyt.
Myytävät tontit/tilat sijaitsevat Saunalahdessa ja Lintuvaarassa. Saunalahden myytävät kohteet ovat kooltaan 9911 m2 ja noin 3955 m2. Lintuvaaran omakotitontti on kooltaan 1623 m2 ja tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 324 kem2.