Digiagenda

Tietokone ja tabletti

Espoon kaupungin digiagenda on Espoo-tarinaa toteuttava ohjelma, jolla edistämme kuntapalvelujen digitalisointia, uuden teknologian hyödyntämistä, palveluiden sähköistämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa.

Digitalisoinnin tarve lähtee aina toiminnan tarpeista. Tavoittelemme digitalisoinnilla parempaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta kuntapalveluihin ja hallintoon. Samalla haluamme luoda koko ajan sujuvampia ja monipuolisempia palveluja eri asiakasryhmillemme.

Toteutamme digiagendaa kokeiluin, jotka kestävät muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Kokeiluissa testaamme idea-asteella olevia tuotteita tai palveluja ja kehitämme niitä yhdessä yrityksen ja asiakkaiden kanssa – kokemusten pohjalta, yhteiskehittämisen hengessä. Kokeiluista saamme nopeasti tietoa siitä, olisiko testattavalla palvelulla käyttäjiä, toimisiko se osana Espoon palveluja ja tuottaisiko se kaupungille ja asiakkaille hyötyä.

Digiagendan kokeiluilla haluamme tunnistaa markkinoilta toimivia tulevaisuuden ratkaisuja vastaamaan kasvavan kaupungin ydinpalvelujen tarpeisiin. Kokeiluissa haemme ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää useissa eri palveluissa ja jotka soveltuvat eri asiakas- ja käyttäjäryhmille.  

Digikokeilut ovat myös yksi tapa esitellä uusia digitaalisia palveluja asiakkaille ja henkilökunnalle sekä juurruttaa kokeilukulttuuria Espooseen.  

Toteutamme kokeilut mahdollisimman ketterästi yhteistyössä yhdessä yritysten ja koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Digikokeilumme ovat edistäneet muun muassa startup-yritysten menestystä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yritysten palaute on ollut erittäin myönteistä: tuotteet ja palvelut kehittyvät yhdessä kaupungin ja asukkaiden kanssa. Osa kokeiluistamme on tutkimuksellisia – näin varmistamme kokeilujemme hyödyllisyyden myös tieteellisesti.  

Espoon henkilökunta on pitänyt digikokeiluja hyödyllisinä. Ne osoittavat, miten tulevaisuuden ratkaisut vaikuttavat työtehtäviin ja prosesseihin sekä auttavat hankintojen suunnittelussa. 

Lisätietoa digiagendasta ja -kokeiluista: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi ja Valia Wistuba, valia.wistuba@espoo.fi