Yhteystiedot

Vaihde

puh. 09 816 21, avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00.

Asiakaspalvelut

Espoon asiointipisteet
puh. 09 8165 7070
Yleisneuvontaa Espoon kaupungin asioissa.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteystiedot
puh. 09 816 21 (vaihde), arkisin klo 8–16.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu
puh. 09 8162 5000
Kadut, viheralueet, pysäköinti, kaavoitus sekä näihin liittyvät luvat; kaupunkimittaus, tonttijaot, toimitukset ja karttapalvelut.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
puh. 09 8162 5300
Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Kirjaamo

Kaupungin kirjaamo kirjaa päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat, joihin viranhaltija antaa vastauksen.

Kaupungin toimipaikkojen osoitteet

Valtuusto, kaupunginhallitus ja keskushallinto

Espoon valtuusto kokoontuu Valtuustotalolla osoitteessa Espoonkatu 5, Espoon keskus.

Espoon kaupunginhallitus kokoontuu osoitteessa Virastopiha 2 C, Espoon keskus. Samasta osoitteesta tavoittaa myös kaupunginjohtajan ja kaupungin keskushallinnon.

Valtuustolle ja kaupunginhallitukselle tarkoitettu posti lähetetään kaupungin kirjaamon kautta: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Sähköpostiosoitteet

Espoon kaupungin työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi

Palaute

Voit antaa palautetta Espoon kaupungille palautejärjestelmän kautta.