Ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle on 8.1.–20.1.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.12.2020 klo 8.00

Tammikuussa suunnataan jo katse seuraavaan lukuvuoteen. Huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2014 syntyneet lapset perusopetuksen ensimmäiselle luokalle suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen perusopetukseen viimeistään 20.1.2021. Jos lapsi pystyy opiskelemaan sekä suomeksi että ruotsiksi, huoltajat voivat valita kumpaan opetukseen lapsi ilmoitetaan.

Kaupungin esiopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa syyslukukausi alkaa keskiviikkona 11.8.2021.

Koronatilanteen vuoksi koulujen tiedotustilaisuuksissa voi olla muutoksia. Tiedot löytyvät koulujen sivuilta espoo.fi/koulunnimi (esim. espoo.fi/aarnivalkeankoulu).

Esiopetukseen ilmoittautuminen 8.–20.1.2021

Lukuvuoden 2021–2022 esiopetukseen ilmoittaudutaan 8.–20.1.2021 sähköisellä esiopetushakemuksella, joka julkaistaan 8.1.2021. Vain ilmoittautumisaikana tulleet hakemukset huomioidaan ensisijaisessa käsittelyssä.

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista.

Sähköinen esiopetushakemus löytyy 8.1. alkaen osoitteesta espoo.fi/esiopetus.

Esiopetuspaikat 2021-2022

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 8.–20.1.2021

Huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2014 syntynyt lapsi perusopetuksen ensimmäiselle luokalle. Ilmoittautuminen on Wilma-järjestelmässä 8.-20.1.2021. Jos lapsi on saanut koulunkäyntinsä aloittamiseen lykkäystä lukuvuodeksi 2020–2021, ilmoitetaan hänet ilmoittautumisaikana Wilmassa ensimmäiselle luokalle.

Kaikki espoolaisten koulutulokkaiden huoltajat saavat vuodenvaihteessa kirjekuoren postissa. Kirjekuori sisältää avainkoodin henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen luomiseksi ja Tervetuloa kouluun! -esitteen.

Ohje kouluun hakemiseen ja tietoa eri opetusmuodoista espoo.fi/kouluunhakeminen

Peruskoulun seitsemännelle luokalle hakeminen 8.–18.1.2021

Perusopetuksen seitsemännelle luokalle haetaan Wilma-järjestelmässä viimeistään 18.1.2021. Apua Wilman käyttöön saa lapsen nykyiseltä koululta. Huoltajat saavat joulukuun alussa lapsensa koululta muistutuksen hakuajoista Wilma-viestinä.

Tietoa yläkouluun hakemisesta löytyy sivulta https://espoo.fi/kouluunhakeminen.

Painotettuun opetukseen 3. luokalle hakeminen 15.12.2020–15.1.2021

Toisen vuosiluokan oppilaalla on mahdollisuus hakea painotettuun opetukseen. Huoltajat saavat joulukuun alussa lapsensa koululta muistutuksen hakuajoista Wilma-viestinä.

Painotettuun opetukseen haetaan hakulomakkeella, joka palautetaan lapsen luokanopettajalle. Hakulomake, tieto valintakokeista ja lisätietoa hakemisesta kaupungin sivuilla.  

Iltapäivätoimintaan hakeminen viimeistään 10.5.2021

Hakuaika Espoon suomenkielisen perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 8.1.–10.5.2021. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta.  

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta https://espoo.fi/iltapaivatoiminta.  

Iltapäivätoiminta järjestetään pääsääntöisesti oppilaan koulussa. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat hakemuksessa valita, hakevatko iltapäivätoimintaan opetusta järjestävällä koululla vai kodin lähellä olevalla koululla. 

Yhteishaku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen 23.2.–23.3.2021

Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Hakuaika on 23.2.-23.3.2021. Sähköinen hakulomake täytetään joko suomeksi osoitteessa http://www.opintopolku.fi tai ruotsiksi http://www.studieinfo.fi.

Lisätietoja Yhteishausta saa oppilaan omalta opinto-ohjaajalta sekä osoitteesta http://opintopolku.fi.

Ruotsinkieliseen esiopetukseen ja opetukseen hakeminen 8.-20.1.2021

Jos lapsi pystyy opiskelemaan suomeksi ja ruotsiksi, voit valita, ilmoitatko lapsen suomenkieliseen vai ruotsinkieliseen opetukseen. Ruotsinkielisten koulutulokkaiden koteihin lähetetään Välkommen till skolan-esite vuodenvaihteessa. Jos olet saanut suomenkielisen esitteen, mutta haet paikkaa lapsellesi ruotsinkielisestä peruskoulusta, ota yhteyttä ruotsinkielisiin sivistyspalveluihin skolanmalan@esbo.fi tai puhelimitse 09 8162 7600 arkisin klo 10-12 ajalla 8.-20.1.2021.

Lisätietoja perusopetuksesta (ruotsiksi): esbo.fi/skola

Ruotsinkieliseen ja suomenkieliseen esiopetukseen haetaan sähköisellä lomakkeella 8.-20.1.2021.

Lisätietoja esiopetuksesta (ruotsiksi): https://esbo.fi/forskola