Ilmoittautuminen ja päätöksenteko

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 on päättynyt.

Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen. Perusopetusasetus  23 a § (30.3.2000/326).

Huomioittehan, että hakuajan (8.-20.1.2020) päättymisen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään vasta toissijaisessa käsittelyssä.

Hakemuksen voi täyttää täällä hakemus

Suomenkielinen esiopetus alkaa 13.8.2020.

Esiopetusyksiköt 2020-2021

Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista.

Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8. kuluvaa vuotta. Kouluilla järjestettävää esiopetuksen liittyvää varhaiskasvatusta voi kuitenkin hakea vasta esiopetuksen alkamispäivästä alkaen. Tällöin lapsi voi jatkaa esiopetuksen alkuun saakka vanhassa varhaiskasvatuspaikassa.

Hakeminen meneillään olevalle toimintakaudelle

Jos tarvitsette lapsellenne esiopetuspaikan toimintakauden jo alettua, täyttäkää  paperinen esiopetushakemus Esiopetuksen lomakkeet sivulla.

Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen. Perusopetusasetus  23 a § (30.3.2000/326).