Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutus kehittää yleissivistystä ja antaa jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Lukio-opinnoissa opiskelija harjaantuu opintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun, vastuunkantoon omasta opiskelustaan sekä säännölliseen itsearviointiin.

Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukio-opinnot luovat vankan pohjan myös jatko-opintojen suunnittelulle ja omien kiinnostuksen kohteiden tutkiskelulle.

Sivustolla www.espoonyhteishaku.fi on infoa Espoon seudun koulutuspaikoista, lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta. Espoossa voit valita useista eri lukioista - vertaile eri lukioiden painotuksia, sijainteja, keskiarvoja ja löydä oma lukiosi.

Prezi-esitys lukio-opintojen esittelyä varten: Espoon lukiokoulutus

Lukio-opinnot tarjoavat paljon valinnaisuutta

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen ja se tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion oppiaineet suoritetaan kursseina, ja lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Näistä kaikille pakollisia kursseja on 47 tai 51 riippuen siitä, onko opiskelija valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan. Tämän lisäksi lukio-opintoihin sisältyy vähintään kymmenen valtakunnallista syventävää kurssia. Muiden syventävien ja soveltavien kurssien määrä riippuu opiskelijan valinnoista.

Yhden kurssin laajuus on 38 oppituntia ja yleensä kurssi suoritetaan yhden jakson aikana. Lukiossa lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista kukin kestää noin 7,5 viikkoa ja päättyy koeviikkoon. Jos opiskelija suorittaa lukion kolmessa vuodessa, on lukuvuoden aikana suoritettava 28–32 kurssia.

Lukioiden kieliohjelma

Espoon lukiot tarjoavat monipuolisen kieliohjelman. Opetettavat A-kielet ovat englanti, saksa, ranska, ruotsi, espanja ja venäjä. B-kieliä ovat ruotsi, ranska, saksa, italia, venäjä, espanja, japani ja kiina. Niitä opetetaan joko B1-, B2- tai B3- oppimäärien mukaan. Yhteinen kurssitarjonta antaa mahdollisuuden kaikkien lukioiden opiskelijoille opiskella näitä kieliä. Kieliohjelma tarkentuu lukioiden omissa opetussuunnitelmissa sekä lukuvuosisuunnitelmissa.

Lukiodiplomit

Suorittamalla lukiodiplomin opiskelija voi osoittaa erityisen osaamisensa taito- ja taideaineissa sekä media-alalla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Espoossa lukiolainen voi valita lukiodiplomin mistä tahansa Espoon lukiosta.

Lisätietoa: www.edu.fi/lukiodiplomit