Oppiva Espoo

Espoossa on meneillään useita sivistyksen ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Niitä yhdistää ajatus oppivasta kaupungista, osaavista espoolaisista ja elinikäisestä oppimisesta.

Oppiva Espoo -esite tutustuttaa sinut Espooseen oppivana kaupunkina.

Espoon koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu) 2020 -linjauksissa kunnan omat koulutuksen kehittämistarpeet yhdistyvät valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin.

Suunnitelmassa Espoo sitoutuu noudattamaan UNESCOn Learning Cities verkostossa yhdessä sovittuja periaatteita elinikäisestä oppimisesta niin, että espoolaiset kasvavat toteuttamaan omassa elämässään ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävää kehitystä.

Sivistystoimen opetuksen kehittämisen päämääränä on osaava espoolainen ja oppiva Espoo

1. Osaava espoolainen
Oppiva, luova ja osaava ihminen pystyy toimimaan tuntemattomassa tulevaisuudessa.

2. Eheä oppimispolku
Hyvinvoiva oppija elämän eri vaiheissa ja tilanteissa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

3. Vastuullinen johtajuus
Yksin ja yhdessä vastuu yhteisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kehittämishankkeet perustuvat Espoo-tarinaan ja niitä tehdään yhteistyössä monien toimijoiden, kuntalaisten, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.