Kouluun hakeminen

1. luokalle hakeminen

Ensimmäiselle luokalle lähikouluun ja eri painotuksiin haetaan 8.1.–20.1.2021. Saat ennen haun alkamista henkilökohtaisen kirjeen lapsesi oppivelvollisuuden alkamisesta. Lue kirje huolellisesti. 

7. luokalle hakeminen

Seitsemännelle luokalle lähikouluun ja eri painotuksiin haetaan 8.1.–18.1.2021. Saat joulukuussa lapsesi nykyisen (Espoon kaupungin) koulun kautta Wilma-viestin 7. luokalle hakemisesta. Lue viesti huolellisesti. 

3. luokalle hakeminen

Lapsesi voi hakea 3. luokalta alkavaan painotukseen joulu-tammikuussa. Tarkemmat hakuajat ja -tiedot ilmoitetaan myöhemmin.