Kotona hoitaminen

Lasta voidaan hoitaa kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Espoo-lisän sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Espoo-lisän suuruus on 29.2.2020 asti 200 € kuukaudessa, kun lapsi on alle 2-vuotias. 2-vuotiaasta lapsesta Espoo-lisä on 180 € kuukaudessa. 1.3.2020 alkaen Espoo-lisä on 190 € kuukaudessa, kun lapsi on alle 2-vuotias ja 150 € kuukaudessa, kun lapsi on 2-vuotias. Kotihoidontuen Espoo-lisää saa vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Espoo-lisää ei makseta, jos vanhempi sisarus on kunnallisessa tai ostopalvelupäivähoidossa tai jos vanhemmasta sisaruksesta maksetaan yksityisen hoidon tukea.

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi kaksoset tai kolmoset.

Palkattu hoitaja kotona

Palkatessaan lapsilleen hoitajan kotiin vanhemmat voivat saada Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Perheet voivat palkata hoitajan myös yhdessä. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä  Espoo- lisä, joka maksetaan yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

 • Halutessaan hoitajan kotiin perhe etsii ja valitsee hoitajan.
 • Perhe ilmoittaa valitsemastaan hoitajasta oman alueensa päiväkodin johtajalle (yhteystiedot alla).
 • Hoitajan tulee olla vähintään 18- ja korkeintaan 68- vuotias. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva eikä au pair.
 • Hoitajan asuinpaikan tulee olla sellainen, että hän voi tosiasiallisesti toimia perheessä hoitajana.
 • Perhe ja hoitaja tekevät työsopimuksen, josta tulee ilmetä; työnantaja ja työntekijä, työsopimuksen kesto, päivittäinen työaika, palkan suuruus ja maksupäivä, hoidettavat lapset, työtehtävät ja irtisanomisaika. te-palvelut
 • Päiväkodin johtaja tapaa perheen/perheet ja hoitajan sekä hyväksyy henkilön työsopimussuhteiseksi hoitajaksi. Tapaamisessa päiväkodin johtajan tehtävänä on arvioida tulevan työntekijän soveltuvuus lastenhoitotyöhön ja valvoa, että työsopimus on tehty. Hyväksymislomakkeeseen liitetään kopio työsopimuksesta.
 • Tarvittavat lomakkeet, jotka perhe toimittaa Kelaan yksityisen hoidon tuen saamiseksi:
  • Perhe täyttää yksityisen hoidon tuen hakemuksen (Kelan lomake WH1)   
  • Hoitaja täyttää selvityksen päivähoidon tuottajasta (Kelan lomake WH2)
  • Päiväkodin johtaja täyttää ilmoituksen yksityisen päivähoitopalvelun tuottajan hyväksymisestä
 • Kela tekee päätökset ja lähettää ne tiedoksi perheelle sekä hoitajalle.
 • Hoitajan perehdyttäminen ja valvonta kuuluvat perheelle. 
 • Perheellä työnantajana on mahdollisuus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata sen oikeusrekisterikeskuksesta: oikeusrekisterikeskus@om.fi 
 • Perheen tulee huolehtia pientyönantajakustannuksista, lisätietoja https://www.palkka.fi/ tai http://www.palkkaus.fi. Ohjeita työnantajakuluista löytyy myös osoitteista: www.hoitopaikka.net tai http://www.palkkaus.fi/Cms/Abc.

Lisätietoja:

Espoon keskuksen varhaiskasvatus

Alueet: Gumböle, Karhusuo, Kirkkojärvi, Lakela, Mikkelä, Muurala, Nupuri, Oittaa, Siikajärvi,
Jaana Mertaniemi, Nupurin päiväkoti
PL 82302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1538

Alueet: Kaupunginkallio, Kirstinmäki, Kuurinniitty, Suna, Suvela, Tuomarila, Ymmersta
Katariina Durczok, Kylänaukion ja Pikku Karhun päiväkodit
PL 77312, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1128

Alueet: Bemböle, Haapaniemi, Järvenperä, Kalajärvi, Kauklahti, Kurttila, Lahnus, Mynttilä, Niipperi, Pakankylä, Pihlajarinne, Röylä, Vanhakartano, Vanttila
Pirjo Kuusisto, Pohjois-Espoon perhepäivähoito
PL 3536, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 525 2710

Espoonlahden varhaiskasvatus

Jari Jokinen/ Pisan päiväkoti
PL 28305, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 5202389

Leppävaaran varhaiskasvatus

Alueet: Karakallio, Kilo, Laaksolahti, Lippajärvi, Lähderanta, Jupperi, Viherlaakso

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta/Työsopimussuhteisten hoitajien hyväksyntä
Satu Lumikaarto/Kilon päiväkoti
PL 63303, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 040 506 9886

Alueet: Etelä-Leppävaara, Kyyhkysmäki, Leppävaaran keskusta, Lintumetsä, Lintuvaara, Mäkkylä, Perkkaa

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta/Työsopimussuhteisten hoitajien hyväksyntä
Anna-Kaisa Honkala/Leppäviidan päiväkoti
PL 60305 02070 Espoon kaupunki
puh. 050 337 4827

Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus

Jaana Ylilahti / Tiistilänraitin päiväkoti
PL 23212, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1118

Tapiolan varhaiskasvatus

Alueet: Haukilahti, Westend, Niittykumpu, Kanta-Tapiola
Aino Huttunen, päiväkodinjohtaja Laajalahden päiväkoti
PL 14303, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 050 325 8624, sähköposti: aino.I1.huttunen@espoo.fi

Alueet: Mankkaa, Laajalahti, Otaniemi
Pia Arvonen, päiväkodinjohtaja Pohjois-Tapiolan päiväkoti
PL 13304, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 046 877 1092, sähköposti pia.arvonen@espoo.fi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
Carola Backman
puh. 09 816 52357