Pääkaupunkiseudun nuorisovaalit käynnistyvät ehdolle asettumisella 9.9.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.9.2019 klo 14.31

Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustot sekä Helsingin nuorisoneuvosto yhtenäistävät vaalikäytäntöjään ja järjestävät ensimmäistä kertaa Suomen suurimmat nuorisovaalit. Vaalien ehdolle asettumisen ja äänestyksen alkamispäivämäärät ovat tämän syksyn vaaleista lähtien kaikissa kaupungeissa samat. Ehdolle asettuminen alkaa maanantaina 9.9. ja äänestysvaihe 11.11. 

Espoossa ja Vantaalla on jo aiemmin äänestetty edustajat kaksivuotiselle edustuskaudelle, tänä syksynä myös Helsinki siirtyy samaan käytäntöön. Vaalikäytäntöjen yhtenäistämisellä pyritään nuorisovaalien entistä laajempaan näkyvyyteen ja sitä kautta saamaan entistä laajempi joukko nuoria asettumaan ehdolle sekä äänestämään itse vaaleissa.

Lisäksi yhtenäisempi käytäntö palvelee niitä lukuisia nuoria, jotka pääkaupunkiseudulla opiskelevat yli kuntarajojen. Aiemmin esimerkiksi nuori, joka asuu Espoossa, mutta opiskelee Helsingissä, on saattanut jäädä katveeseen oman kuntansa nuorisovaalien tiedotuksesta ja äänestyskäytännöistä. Nyt sekä vaaliviestinnän että äänestystilaisuuksien uskotaan saavuttavan entistä laajemman yleisön.

Espoo, Helsinki ja Vantaa avaavat marraskuussa ensimmäistä kertaa myös yhteisen vaalikoneen. Vaalikoneen kysymykset ovat nuorten laatimia.

- Syksyn vaalit ja nuorisovaltuusto ovat nuorille aito keino vaikuttaa kaupungin asioihin. Toivottavasti pääkaupunkiseudun yhteinen näkyvyys saa aiempaa useamman nuoren tarttumaan tilaisuuteen ja lähtemään ehdolle, toteaa nuorisotyön koordinaattori Niina Ekstam.

Nuorisovaltuustot ja -neuvostot ovat kuntalain edellyttämiä nuorten vaikuttamiselimiä. Ne ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka ajavat omissa kunnissaan paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaalien ehdolle asettuminen alkaa maanantaina 9.9.

Lisätietoja:

Nuorisovaltuustovaalit 2019

Niina Ekstam
nuorisotyön koordinaattori, Espoon kaupunki
niina.ekstam@espoo.fi
Puh. 050 543 2670