Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään esimerkiksi terveyskeskuskäynneistä, suun terveydenhuollon palveluista, kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluista, asumispalveluista, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) sekä Espoon kaupunginhallituksen päätöksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Asumispalvelun asiakasmaksut

Fysioterapiamaksut

Hammashoidon asiakasmaksut

Ikääntyneen henkilön asumiskustannukset

Kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksut

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut

Asiakasmaksujen maksukatto

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut

Peruuttamatta jätetty aika

Sairaala- ja laitoshoidon maksut

Sarjassa annettava hoito

Terveyskeskusmaksut

Todistusmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut