Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut

Suuri osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluista on asiakkaille maksuttomia ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja.

Päihdehuollon kuntouttavasta laitoshoidosta peritään asiakasmaksua 38,80 euroa hoitopäivältä. Maksu kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalta peritään lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta 17,90 euroa hoitopäivältä.

Lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa asiakasmaksu on 17,90 euroa hoitopäivältä.

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, mikäli asiakkaan tai perheen toimeentulo vaarantuu maksun perimisen seurauksena.