Peruuttamatta jätetty aika

Peruuta aika, jos et pääse vastaanotolle! Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 50,80 euroa.

Maksu peritään peruuttamattomasta lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Peruuttamisen tulee tapahtua viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä. Peruutuksen voi tehdä netissä tai puhelimitse ympäri vuorokauden (www.espoo.fi/peruuta)  Peruuttamatta jätetystä palvelusta ei peritä maksua, jos peruuttamatta jättämiseen on esitetty hyväksyttävä syy.