Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 9,00 euroa hoitokerralta. Maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta.