Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Asiakkaiden ja potilaiden tietoja kirjataan Espoon sosiaali- ja terveyspalveluissa eri henkilörekistereihin siinä määrin kuin se on tarpeellista.

Löydät tarkempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi Espoon tietosuojaselosteista.

Näin tarkastat ja korjaat tietosi

Kaikki tarkastus- ja tietopyynnöt tehdään kirjallisesti. Tietosuoja- ja tietoturvasyistä pyyntöjä ei voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkemmat tiedot kunkin tiedon pyytämiseen tai tarkastamiseen löydät alla olevasta listauksesta. Kaikki tarvittavat lomakkeet löydät sivun alaosasta.

Klikkaa alla olevia otsikoita, niin saat esille tarkemmat tiedot.

Oikeus tarkastaa henkilötiedot sekä korjata virheelliset ja puutteelliset henkilötiedot

Sinulla on oikeus tarkastaa omat henkilötietosi Espoon henkilörekistereistä. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi oikaisemista, jos niissä on virheitä tai epätarkkuuksia.

Voit tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön tai oikaisuvaatimuksen käyttämällä sivun alaosasta löytyvää lomaketta. Voit myös halutessasi tehdä vapaamuotoisen pyynnön. Pyyntöön pitää kirjata:

  • Rekisteritietojen tarkistaminen: mitkä henkilötiedot haluat tarkastaa, haluatko tarkastaa kaikki henkilötietosi vai tiedot tietyltä ajanjaksolta, nimesi ja henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi.
  • Oikaisuvaatimus: oikaistavat tiedot sekä ehdottamasi muutokset sanatarkasti, perustelut ehdottamillesi muutoksille, nimesi ja henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi.

Voit toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön tai oikaisuvaatimuksen postitse Espoolle tai käynnin yhteydessä toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Jos lähetät pyynnön tai vaatimuksen postitse, löydät ohjeet asiakirjan lähettämiseen alla olevista lomakkeista ja tietosuojaselosteista. Tietosuoja- ja tietoturvasyistä pyyntöä tai vaatimusta ei tule toimittaa sähköpostitse. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, jos toimitat rekisteritietojen tarkastuspyynnön tai oikaisuvaatimuksen henkilökohtaisesti.

Valtakunnallinen potilastiedon arkisto Omakanta

Espoon tuottamat potilasasiakirjat on siirretty valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään. Omakanta on palvelu, josta näet 13.5.2014 jälkeen tallennetut omat potilastietosi. Kaikkien tietojen ei ole tarkoitus näkyä Omakanta-palvelussa.

Lisätietoja Omakanta-palvelusta.

Lokitietojen tarkastaminen

Sinulla on oikeus saada tietää, ketkä ovat käsitelleet sinua koskevia tietoja, tai kenelle tietojasi on luovutettu sekä tietojen käytön ja luovutuksen perusteet. Sinulla ei ole oikeutta saada kahta vuotta vanhempia lokitietoja, jollei siihen ole erityistä syytä.

Voit tehdä pyynnön käyttämällä sivun alaosasta löytyvää lomaketta tai lähettämällä vapaamuotoisen pyynnön, johon kirjaat mitkä lokitiedot haluat tarkastaa, ajanjakson, jolta haluat tarkastaa lokitiedot, nimesi ja henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi.

Voit toimittaa pyynnön postitse tai käynnin yhteydessä toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen. Tietosuoja- ja tietoturvasyistä pyyntöä ei tule toimittaa sähköpostitse. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, jos toimitat pyynnön henkilökohtaisesti.

Jos lähetät pyynnön postitse, voit toimittaa sen osoitteeseen:
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Tekninen tietosuojavastaava
PL 205 
02070 Espoon kaupunki

Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Sinulla on asianosaisena oikeus pyytää myös muita, kuin itseäsi koskevia rekisteritietoja, jos asiakirja voi vaikuttaa tai on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Oikeus perustuu julkisuuslakiin.

Asianosaisella tarkoitetaan sitä, että olet asiassa hakijana, valittajana tai muussa vastaavassa asemassa niin, että asia koskee oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi.

Voit käyttää sivun alaosasta löytyvää lomaketta tai lähettää vapaamuotoisen pyynnön, johon kirjaat, kenen tietoja pyydät (nimi ja henkilötunnus), mitä tietoja pyydät ja miltä ajanjaksolta, tietojen käyttötarkoituksen, nimesi ja henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi.

Voit toimittaa pyynnön postitse tai henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen. Tietosuoja- ja tietoturvasyistä pyyntöä ei tule toimittaa sähköpostitse. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, jos toimitat pyynnön henkilökohtaisesti.

Jos lähetät pyynnön postitse, löydät ohjeet pyynnön lähettämisestä alla olevista lomakkeista ja tietosuojaselosteista.

Espoo voi periä maksun luovutettavista asiakirjoista. Asiakirjajäljennöksistä, joiden määrä ylittää 20 sivua A4-kokoisena, voidaan periä yksi euro jokaisesta kopioidusta sivusta.

Vainajan potilastietojen luovuttaminen

Sinulla on oikeus saada kuolleen henkilön terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja, jos tarvitset tietoja tärkeiden etujesi tai oikeuksiesi selvittämistä tai toteuttamista varten.

Tietoja varten sinun pitää tehdä kirjallinen hakemus, jossa perustelet tarpeen. Tiedot voidaan antaa sinulle siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä. Käytännössä tällaisia tietoja ovat potilaan oikeustoimikelpoisuuden selvittämiseksi tarvittavat tiedot, tiedot potilaan hoidossa mahdollisesti tapahtuneen hoitovirheen selvittämiseksi tai tiedot mahdollisen perintötekijöihin vaikuttavan geenivirheen selvittämiseksi.

Voit käyttää sivun alaosasta löytyvää lomaketta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen, johon kirjaat, kenen tietoja pyydät (nimi ja henkilötunnus), mitä tietoja pyydät ja miltä ajanjaksolta, tietojen käyttötarkoituksen, nimesi ja henkilötunnuksesi sekä yhteystietosi.

Voit toimittaa pyynnön postitse tai henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen. Tietosuoja- ja tietoturvasyistä pyyntöä ei tule toimittaa sähköpostitse. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, jos toimitat pyynnön henkilökohtaisesti.

Jos lähetät pyynnön postitse, voit toimittaa sen osoitteeseen:
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Tietopyynnöt
PL 219 02070
Espoon kaupunki 

Espoo voi periä maksun luovutettavista asiakirjoista. Asiakirjajäljennöksistä, joiden määrä ylittää 20 sivua A4-kokoisena, voidaan periä yksi euro jokaisesta kopioidusta sivusta.