Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset järjestöille

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja.

Järjestöavustukset

Järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa. Ne ovat toiminta-avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille ja yhteisöille. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka

 • kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin
 • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
 • edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden toimimista ja kuntoutumista sekä luo hyvän arjen edellytyksiä
 • lisää vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyöskentelyä
 • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella
 • edistää kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja ja lisää heidän voimavarojaan.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityisesti huomiota

 • järjestöjen kykyyn tarjota ja kehittää sellaisia vertaistuen muotoja, jotka edistävät espoolaisten arjessa toimimista sekä
 • järjestön kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Vuoden 2020 järjestöavustusten hakuaika on 1.10.–31.10.2019.

Avustukset julkaistaan haettavaksi Espoon kaupungin internetsivulla www.espoo.fi/avustukset  tiistaina 1.10.2019.

Avustusten hakuaika päättyy torstaina 31.10.2019 klo 15.00.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus on torstaina 26.9.2019 klo 17.30–19.00 Valtuustotalon kahviossa Espoonkatu 5, 02770 Espoo.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

maritta.samuelsson@espoo.fi

Kohdeavustukset

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja. Kohdeavustuksilla tuetaan myös järjestöjen keskinäistä, sekä järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuoden 2020 kohdeavustusten myöntämisen periaatteista 13.6.2019.

Vuoden 2019 kohdeavustuksilla tuettiin erityisesti toimintaa, joka kohdistuu

 • maahanmuuttajien kotoutumiseen
 • vanhemmuuden tukemiseen
 • ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen
 • lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • asunnottomuuden ehkäisyyn
 • työllistymisen edistämiseen,
 • haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen
 • vähäosaisten auttamistyöhön.

Tiedustelut:

Anu Tuominen, erityisasiantuntija, perhe- ja sosiaalipalvelut
anu.tuominen@espoo.fi, puh. 043 827 3429.

Muut hakusanat: järjestöavustus, avustus järjestölle, avustukset järjestöille,