Usein kysytyt kysymykset

 

Kuka valitsi nimen Kulkukeskus?

Asiakkaat: Järjestimme avoimen nimikilpailun marraskuussa 2018. Kuka tahansa sai jättää nimiehdotuksen. Ehdotuksia tuli 24 kappaletta. Näistä ehdotuksista projektin työryhmä valitsi 7 seuraavaan vaiheeseen, jossa Kehittäjäasiakkaat äänestivät voittajaksi Kulkukeskuksen. Nimiehdotus hyväksyttiin Kuljetukset 2019 -ohjausryhmässä, jossa asiasta päättämässä olivat jokaisen kunnan sekä Espoon vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat.

Mikä muuttuu?

Uudessa palvelussa saat lisää valinnan mahdollisuuksia, kun hyödynnämme uutta teknologiaa. Tarvittaessa on mahdollista ottaa käyttöön matkat kilometri - tai euromäärissä, niissä kunnissa, joissa näin päätetään. Voit myös valita itsellesi mieluisan ja sopivan tavan kuljetusten tilaamiseen ja asiakaspalautteen antamiseen – käyttöön tulee mm. älypuhelinsovellus.

Lisäksi pyrimme parantamaan palvelun saatavuutta. Parempi palvelu näkyy sinulle esim. niin, että voit itse koska vain tarkistaa esimerkiksi sovelluksesta jäljellä olevien matkojesi määrän. Lisäksi kuljetuspalvelukorttiin liittyvät toimintaongelmat poistuvat, kun uudessa palvelussa erillistä korttia ei enää tarvita, vaan tunnistautuminen tapahtuu muilla tavoin, esim. henkilötodistuksella.

Voinko tilata kuljetuksen ennakkoon tai ottaa kyydin ns. tolpalta?

Voit tilata kuljetuksen ennakkoon puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai sovelluksella. Myös toistuvia tilauksia voi tilata ennakkoon. Ennakkoon tilattu kuljetus saapuu aina tilattuna noutoajankohtana.   

Voit tarvittaessa ottaa kuljetuksen myös suoraan taksitolpalta. Sinun tulee vain ensin varmistaa kuljettajalta, että kyseessä on Kulkukeskuksen sopimusauto (Kulkukeskus ei korvaa jälkikäteen muiden palveluntarjoajien autoilla tehtyjä matkoja). Tarkemmat ohjeet löydät syksyllä 2020 valmistuvasta asiakasohjeesta. Ohjetta tekemässä ovat myös kehittäjäasiakkaat.

Voinko asioida omalla äidinkielelläni?

Kyllä, kun olet suomen-, ruotsin tai englanninkielinen. Asiakaspalveluun soittaessasi järjestelmä tunnistaa äidinkielesi puhelinnumerostasi (pl. salaiset puhelinnumerot) ja palvelun kieli määräytyy tämän mukaisesti koko palveluprosessin ajan – tilaamisesta aina matkan kohteeseen saapumiseen asti.

Onko kuljetus turvallista, esteetöntä ja saavutettavaa?

Kyllä on. Kuntien työntekijät vievät järjestelmään asiakkaiden kuljetustarpeet ns. asiakasprofiiliin. Kuljetustilaus järjestetään profiilin mukaisesti, eli esim. sähköpyörätuolissa liikkuvalle kuljetusmuotona on inva-auto. Kuljettajat ovat saaneet perehdytyksen apuvälineiden käsittelyyn ja osaavat huomioida asiakkaan erityistarpeet avustaessaan asiakkaita. Kuljetukseen sisältyy asiakkaan avustaminen autoon ja autosta kohteeseen.

Yhdistelläänkö kuljetukseni jonkun toisen asiakkaan kanssa?

Kuljetusten yhdistely on sinulle vapaaehtoista, eikä se pidennä kohtuuttomasti matka-aikaasi. Jos sallit kuljetusten yhdistelyn, tieto siitä viedään asiakasprofiiliisi. Yhdistellyistä kuljetuksista saat bonusmatkoja

Kuinka voin vaikuttaa palvelun kehittämiseen?

Voit kertoa omia ideoitasi meille palvelun kehittämiseen Kulkukeskuksen palautelomakkeella.

Säilyykö minulla oleva ns. vakiotaksioikeus?

Päätöksen vakiotaksioikeudesta tekee asuinkuntasi vammais- tai vanhuspalvelun työntekijä kuljetuspalveluoikeuden myöntämisen yhteydessä, yksilölliseen harkintaan perustuen. Kulkukeskus saa tiedon vakiotaksioikeudestasi asuinkunnaltasi.

Mistä saan tietää palvelun yksityiskohdat, kuten oikeuden pysähtymiseen matkan aikana tai ns. liukuman käytön (mahdollisuuden lainata matkoja seuraavan kuukauden matkaoikeuksista)?

Kaikki palvelun asiakkaat saavat asiakasohjeet ennen palvelun käyttöönottoa. Ohjeissa kerrotaan palvelun yksityiskohdat, esim. pysähtymisestä matkan aikana ja mahdollisuudesta käyttää matkoja etukäteen. Asiakasohjeet perustuvat asuinkuntasi hyväksymiin kuljetuspalvelun toimintaohjeisiin.

Kuka seuraa palvelun laatua?

Espoon kaupunki vastaa palvelun laadusta ja sen seurannasta. Käytössä tulee olemaan ns. reaaliaikainen seuranta, eli palvelulupauksen tasoa voidaan tarkastella koko ajan.  Lisäksi palveluntuottaja tuottaa säännölliset raportit sovituista mittareista kuten esim. puhelinpalvelun jonotusajoista ja asiakaspalautteista.

Asiakkaat pääsemään arvioimaan kuljetuksia ja tilaamista. Tämän lisäksi palveluntuottajat, Espoon kaupunki ja kehittäjäasiakkaat tapaavat säännöllisissä seurantakokouksissa, joissa tarkastellaan, miten palvelu on toiminut.

Milloin siirryn uuden palvelun piiriin?

Uusi palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain ja alueittain. Ennen käyttöönottoa palvelua vielä testataan vapaaehtoisten kehittäjäasiakkaiden kanssa ja varmistetaan, että kaikki toimii kuten kuuluukin.  Onnistuneen testauksen eli asiakaspilotin jälkeen alkaa palvelun käyttöönotto. Koko Länsi- Uusimaa ei kuitenkaan tule palvelun piiriin kerralla, vaan kokonaisuudessaan kaikkien kymmenen kunnan asukkaat ovat palvelun piirissä vuoden 2020 aikana. Vaiheittaisella käyttöönotolla varmistetaan korkea palvelutaso ja saatavuus heti alusta asti.

Käyttöönoton tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan lähempänä aikataulua – vielä ei ole päätetty, ketkä asiakkaista siirtyvät ensimmäisenä uuteen palveluun. Nyt käytössä oleva kuljetuspalvelu toimii sinulla, kunnes olet uuden palvelun piirissä.

Voinko jatkossa sopia kuljetuksesta suoraan kuljettajan kanssa?

Voit ottaa kuljetuksen myös taksitolpalta tai tilata suoraan taksiyrittäjältä. Mikäli otat kyydin taksitolpalta tai tilaat kyydin suoraan taksiyrittäjältä, tulee sinun varmistaa kuljettajalta, että kyseessä on Kulkukeskuksen sopimusauto. Kulkukeskus ei korvaa jälkikäteen muiden palveluntarjoajien autoilla tehtyjä matkoja. Kerrot kuljettajalle kyydin kohdeosoitteen ja muut tarpeelliset tiedot. Kuljettaja ilmoittaa tilauksen Kulkukeskukseen, josta saa tilausvahvistuksen sekä hinnan matkalle. Saat tämän jälkeen tilausvahvistuksen Kulkukeskukselta.

Välityskeskuksella tulee olla tieto, missä autot ja asiakkaat liikkuvat. On tärkeää, että tiedämme, missä autot ovat liikkuneet, kuka on ollut kyydissä ja kuka on kuljettaja – näin kuljetuksesi on turvallinen. On myös asiakkaiden etu, että autot ovat mahdollisimman paljon ajossa, jotta saamme järjestettyä kaikille kuljetukset ja palvelun saatavuus on hyvä.

Voinko sopia paluukyydin suoraan kuljettajan kanssa?

Voit tilata paluukyydin ennakkoon tai samalla, kun tilaat menomatkan. Samalla voit toivoa samaa kuljettajaa paluumatkalle. Saat tarkemman ohjeistuksen tästä asiakasohjeessa.

Kuljettaja ei kuitenkaan voi jäädä odottamaan asiakasta kohteeseen, jotta hän voi vastaanottaa myös muita kuljetuksia ja palvelun saatavuus pysyy hyvänä kaikille. Jos saman kuljettajan reititys myös paluumatkalla aikataulullisesti onnistuu, se voidaan toteuttaa Kulkukeskuksen toimesta.

Tarvitsen apua autoon siirtymisessä. Miten tämä hoituu jatkossa ja maksaako se minulle jotain?

Avustaminen kuuluu kokonaispalveluun. Asiakkaan tarvitsema avustus kirjataan asiakasprofiiliin, jotta kuljettaja osaa auttaa tarvittavalla tavalla, esim. hakea asiakkaan tarvittaessa sisältä. Kuljetusta tilatessa on myös mahdollisuus antaa tarkentavia ohjeita kuljettajalle. Asiakkaalle ei tule kuluja autoon siirtymisestä tai siihen liittyvästä avustamisesta.

Tarvitseeko minun kuljetusta tilatessa kertoa henkilötunnukseni?

Ei tarvitse. Voit tilata kuljetuksen myös käyttämällä asiakasnumeroa. Järjestelmä myös tunnistaa sinut puhelinnumerostasi.

Miten palvelu toimii, kun kuljetuspalvelukorttia ei enää ole?

Palvelussa ei tarvita erillistä korttia, sillä järjestelmässä olevasta asiakasprofiilistasi löytyvät matkatietosi. Tilatessasi kuljetuksen, välittyvät tietosi automaattisesti kuljettajalle niiltä osin, mitä kuljetuksessa tarvitaan. Kun matka on päättynyt, järjestelmä poistaa automaattisesti yhden matkan matkaoikeuksistasi. Voit seurata jäljellä olevien matkojen määrää sovelluksen avulla.

Muuttuvatko matkamääräni uudistuksessa?

Eivät muutu. Se määrä matkoja, mikä sinulle on myönnetty, on käytettävissäsi jatkossakin. Jos liikkumisen tuen tarpeesi muuttuu, voit pyytää uuden palvelutarpeen arvioinnin asuinkunnastasi, jossa voidaan tarkastella uudelleen matkojesi määrää.

Voiko joku muu käyttää matkojani?

Ei voi. Kun tilaat kuljetuksen, sinut tunnistetaan joko puhelinnumerostasi tai asiakasnumerostasi. Kun nouset autoon, sinua pyydetään näyttämään henkilöllisyystodistus, jotta voidaan varmistaa oikean henkilön olevan kyydissä. Näin kukaan muu ei voi käyttää sinun matkaoikeuttasi. Henkilöllisyystodistukseksi käy esim. kuvallinen vammaiskortti.

Kuinka kauan kuljetuspalvelupäätöksen saamisesta kestää, että saan palvelun käyttööni?

Palvelu on käytettävissäsi välittömästi päätöspäivästä lähtien. Asuinkuntasi työntekijä vie tietosi Kulkukeskuksen järjestelmään, jolloin palvelu on heti käytettävissä. 

Onko pysähtyminen matkan aikana sallittua?

Tämä on toimintaohjeessa määritelty asia. Toimintaohjeissa määritellään, että välttämätön, pikainen, noin 10 minuutin mittainen pysähdys reitin varrella on tarvittaessa mahdollinen. Tällainen pysähdys voi olla esimerkiksi pankkiautomaatilla käynti tai kirjeen pudotus lähtevän postin laatikkoon. Pysähdys tulee ilmoittaa etukäteen kuljetusta tilattaessa. Huoltajalla on oikeus pysähtyä lapsen jättämiseksi tai noutamiseksi päivähoitopaikasta. Pysähdyksestä on kerrottava matkaa tilattaessa ja samalla annettava päivähoitopaikan osoite. Pysähtymisoikeus lapsen päivähoitoon viemiseksi kirjataan kuljetuspalvelupäätökseen.

Näkeekö kuljettaja henkilötietoni?

Kuljettaja saa asiakkaan tiedot vain, kun hänelle tulee kuljetustilaus. Kuljettaja ei siis oma-aloitteisesti voi etsiä asiakkaasta mitään tietoja. Kun kuljettaja saa kuljetustilauksen, on tilauksessa vain kuljetuksen kannalta tarpeelliset tiedot eli asiakkaan nimi ja syntymävuosi, asiointikieli, avustustarve sekä kuljetukseen liittyvät tiedot kuten määränpään osoite. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kenellekään.