Osaamisen kehittäminen

Omaa osaamistaan kannattaa kehittää parantaakseen työllistymis- ja/tai opiskelumahdollisuuksiaan. Osaamisen kehittämiseen Espoon kaupunki tarjoaa espoolaisille työttömille erilaisia palveluita.

Työ- ja oppimiskeskuksessa sinulla on mahdollisuus tutustua työelämään erilaisten työtehtävien kautta ja selvittää omia työelämävalmiuksiasi.

Työkokeilussa voit tutustua erilaisiin ammatteihin sekä saada tietoa työllistymiseen tarvittavista lisäkoulutuksista.

Toske-työkokeilun aikana pääset testaamaan soveltuvuuttasi uudelle alalle ja opit tavoitteellisesti alan ammatilliseen perustutkintoon liittyviä työtehtäviä.