Useita suuria tiehankkeita käynnissä

Turvaamme kaupunkielämän perusedellytykset pitämällä yllä Espoon katu- ja tieverkostoa. Valtion moottori-, kehä- ja muista yleisistä teistä huolehtii Väylävirasto ja yksityisteistä tiekunnat.

Ympäristökunnat ja valtio ovat tärkeitä kumppaneitamme. Teemme yhteistyötä liikenneverkon rakentamishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa. Katumiljöötä kehitetään viihtyisäksi ympäristöllisiä ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen.

Uusien katujen rakentamisessa huomioidaan istutukset ja kivetykset kadun reunoilla. Kaduista ja niihin liittyvistä yleisistä alueista pyritään tekemään turvallisia ja toimivia. Istutukset suunnitellaan harkitusti kunkin alueen ympäristöön sopiviksi. Päivitämme tietoja ajantasaisesti katujen rakentamisesta.

Kehä I ja Länsimetron kakkosvaihe suurimpia hankkeita

Keilaniemessä Kehä I:n liikenne on siirretty tunneliin ja sen päälle rakennetaan puisto ja kevyen liikenteen reittejä. Raide-Jokerin rakentamiseen liittyy myös mittavia liikennejärjestelyjä Kehä I:llä. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä kerrotaan tarkemmin Raide-Jokerin -sivulla.

Länsimetron kakkosvaiheeseessa rakennetaan uusia katuja, jalankulkuyhteyksiä, toriaukioita ja liityntäpysäköintiä Matinkylästä Kivenlahteen ulottuvalla alueella. Metron asemien seudut tulevat muuttumaan kaupunkimaisempaan suuntaan.

Lisätietoa katusuunnitelmista löydät täältä.