Esiopetus

Esiopetus alkaa 11.8.2021. Lukuvuoden 2021–2022 esiopetukseen ilmoittaudutaan 8.–20.1.2021. Ilmoittautua voi täyttämällä esiopetushakemuksen.


Poikkeustilanteissa  esiopetukseen voi ilmoittautua  paperihakemuksella (jos ei esimerkiksi ole henkilötunnusta tai pankkitunnuksia). 

Esiopetuspaikat 2021-2022

Tervetuloa eskariin -esite (pdf, 249 Kt)

Esiopetus on velvoittavaa

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta tarjotaan sekä päiväkodeissa että kouluissa 4 tuntia päivässä kello 9-13 välisenä aikana.

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Lue lisää Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus