Lastensuojelu

Lastensuojelu auttaa ja tukee vaikeassa tilanteessa elävää lasta ja perhettä sekä toteuttaa lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelu auttaa niitä perheitä, joille muut lapsiperheiden tukipalvelut eivät riitä.

 

Lastensuojelutoimistojen yhteystiedot

Lastensuojelun aluetoimistot palvelevat lastensuojelun asiakkaita neljällä eri alueella. Mikäli puheluusi ei vastata heti, työntekijä soittaa sinulle takaisin samana tai seuraavana päivänä.

Espoon keskuksen lastensuojelu 

Kanta-Espoo, Muurala, Gumböle, Bemböle, Nuuksio, Nupuri, Vanhakartano, Röylä, Kalajärvi, Lakisto, Kanta-Kauklahti, Kurttila, Vanttila

puhelin 09 816 21 (keskus)

päivystys 046 877 1424, klo 8 - 15
faksi 09 8164 5946

Kamreerintie 7, 2. krs, 02770 Espoo
PL 2532, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtavat sosiaalityöntekijät
Virpi Heinola, p. 040 650 7527
Riina Mattila, p. 050 5446 005
Natalja Ugbah, p. 043 8265 238
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoonlahden lastensuojelu

Kanta-Espoonlahti, Saunalahti, Nöykkiö, Latokaski, Kaitaa, Suvisaaristo

puhelin 09 816 21 (keskus)

päivystys 046 877 1868, klo 8 - 15
faksi 09 8164 5651

Kivenlahdenkatu 1 A, 5. krs,  02320 Espoo
PL 2403, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtavat sosiaalityöntekijät
Miia Kivilinko, p. 050 306 8319
Pia Kurola, p. 050 5482 035
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Leppävaaran lastensuojelu

Kanta-Leppävaara, Säteri, Kilo, Karakallio, Laaksolahti, Viherlaakso, Lippajärvi, Sepänkylä

puhelin 09 816 21 (keskus)

päivystys 046 877 2087, klo 8 - 15
faksi 09 8163 5230

Lintuvaarantie 2 A, 3. krs,  02650 Espoo
PL 2124, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtavat sosiaalityöntekijät
Mari Pakarinen, p. 050 348 2957
Mona-Harriet Venermo, p. 040 190 3757
Aila Helminen, p. 046 877 2710
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Matinkylä-Olarin ja Tapiolan lastensuojelu

Matinkylä, Olari, Henttaa, Suurpelto, Kanta-Tapiola, Otaniemi, Haukilahti, Westend, Mankkaa, Laajalahti

puhelin 09 816 21 (keskus)

päivystys 050 413 4622, klo 8-15
faksi 09 816 42513

Pihatörmä 1 A, 4. krs, 02240 Espoo
PL 2310, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtavat sosiaalityöntekijät 
Merja Poikala, p. 046 877 2494
Päivi Korpi-Kauhanen, p. 046 877 1532
etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Lastensuojelupalveluihin voi ottaa yhteyttä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen tarvitsevan apua. Voit pyytää apua ja tukea myös yhdessä muun viranomaisen kanssa, esimerkiksi päivähoidon, koulun tai terveydenhuollon työntekijän kanssa. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Lastensuojeluilmoitus jätetään lapsen asuinalueen lastensuojeluun.

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen lapsen ja perheen tuen ja palvelujen tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa. Mahdollinen lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta palvelutarpeen arvioinnin jälkeen.

Äkillisissä kriisitilanteissa ota yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, joka päivystää ympäri vuorokauden numerossa 09 816 42439.

Asiakassuunnitelma luo perustan yhteistyölle lapsen hyväksi

Kun lapsi tarvitsee lastensuojelun apua, tehdään hänelle asiakassuunnitelma. Sen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhdessä lapsen ja tämän vanhempien tai huoltajien kanssa. Työparina sosiaalityöntekijällä on usein sosiaaliohjaaja. Suunnitelmassa kuvataan lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarve sekä olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan.

Tukea ja palveluja perheille

Lastensuojelun tarjoama apu voi olla esimerkiksi ongelmatilanteen selvittämistä, perheelle suunnattua suunnitelmallista sosiaaliohjaajan tukea, perheen asumisen ja toimeentulon turvaamista, lapsen harrastusten tai opiskelun tukemista, tukihenkilön tai tukiperheen järjestämistä ja lapsen tai vanhempien kuntoutumista tukevien hoito- ja terapiapalvelujen järjestämistä.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksen lähtökohtana on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen yhdessä vanhempien kanssa.

Lisätietoa ja yhteystiedot Tuomarilan perhetukikeskus

Lasten- ja nuorisokodit

Sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista osa asuu ja kasvaa lasten- ja nuorisokodeissa. Espoossa toimii kaksi yksikköä, jossa lapsi voi asua pidempään ympärivuorokautisesti.

Karhukallion lastenkoti

Lystimäki

Alaikäisten rikosasiat ja oikeusedustus

Kun alaikäistä epäillään rikoksesta, lapsen ja perheen tueksi tulee oikeusedustuksen sosiaaliohjaaja. Hän toimii lapsen tai nuoren edunvalvojana ja avustajana poliisin puhutteluissa ja kuulusteluissa sekä oikeusprosessin eri vaiheissa. Sosiaaliohjaaja pyrkii myös puuttumaan rikoksella oireilevan lapsen tai nuoren elämäntilanteeseen sekä ehkäisemään hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Yhteystiedot
Käyntiosoite: Kamreerintie 7, 4. krs
Postiosoite: PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Oikeusedustuksen sosiaaliohjaajat
p. 050 5400 741
p. 043 8247 409

Lastensuojelun liikkuvat palvelut

Lastensuojelun liikkuvat palvelut ovat lastensuojelun avohuollon tukitoimia ja ne on suunnattu kaikenikäisille espoolaisille lapsille ja heidän perheilleen.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö tukee lastensuojelun asiakasperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Tehostettu perhetyö on muutosta tavoittelevaa ja intensiivistä apua perheen kotiin. 

Lue lisää sivulla Tehostettu perhetyö

Tehostetun perhetyön kautta on myös mahdollisuus päästä Lystimäen asumisharjoitteluun, joka on tarkoitettu 17-vuotiaille lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Harjoitteluasuntoon muuttamista edeltää tehostetun perhetyön asiakkuus, jonka aikana selvitellään nuoren valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Asuminen ei ole ympärivuorokautisesti valvottua, ja vastuu alaikäisestä nuoresta säilyy vanhemmilla. Palvelu on ilmainen, mutta harjoittelun aikana vanhemmat vastaavat nuoren toimeentulosta.

Lisätietoja
Vastaava ohjaaja Sirpa Alaranta

Tehostetun perhetyön yhteystiedot

Tehostettu perhetyö
Pajupolku 1, 02770 Espoo
PL 2563, 02070 ESPOON KAUPUNKI
 
Tiimien vastaavat ohjaajat

  • Mirjam Nyberg, p. 046 877 2352, mirjam.nyberg@espoo.fi  
  • Sirpa Alaranta, p. 046 877 3527, sirpa.alaranta@espoo.fi

Intensiivinen avoarviointi

Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat nopeaa tilanteen ja tuen tarpeen arviointia. Perheen tilanne on muuttunut tai kriisiytynyt ja perhe tarvitsee pikaista apua ja tukea tilanteeseensa. Huolen määrä ja kiireellisen sijoituksen riski lapsen kohdalla on erityisen suuri. Arviointijakson aikana työskennellään intensiivisesti ja se edellyttää perheen aktiivista osallistumista työskentelyyn. Arvioinnin tavoitteena on selvittää mistä palveluista perhe hyötyisi. Työskentely on tiivistä, 3−5 tapaamista viikossa ja tapahtuu perheen omissa toimintaympäristöissä ja verkostoissa. Kuukauden työskentelyn jälkeen pidetään neuvottelu, jossa tehdyn arvioinnin perusteella sovitaan perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa mahdollisen jatkotuen tarpeesta.

Intensiivisen avoarvioinnin yhteystiedot

Intensiivinen avoarviointi
Pajupolku 1, 02770 Espoo
PL 2563, 02070 ESPOON KAUPUNKI
 
Vastaava ohjaaja
Lotta Kauppinen, p. 040 550 5351, lotta.kauppinen@espoo.fi

Sijaishuollon perhetyö

Sijaishuollon perhetyö palvelee sijaishuollon asiakkuudessa jo olevia perheitä ja sijaisperheitä. Sijaishuollon perhetyön palveluja ovat

  • sijaishuollon aikainen perhetyö
  • perhetilanteen kartoitus
  • vanhemman sosiaaliohjaus
  • nuoren ammatillinen tuki sekä
  • vertaisryhmätoiminta.

Työn tavoitteena on myönteinen muutos perhetilanteessa ja osapuolten yhteisymmärryksen muodostaminen. Sijaishuollon perhetyö on asiakkaan tarpeisiin räätälöityä ja mahdollisuuksia tukevaa.

Sijaishuollon perhetyön yhteystiedot

Sijaishuollon perhetyö
Pajupolku 1, 02770 Espoo
PL 32217
02070 ESPOON KAUPUNKI
 
Vastaava ohjaaja
Elias Saura
p. 050 358 3543
elias.saura@espoo.fi

Lastensuojelun liikkuvat palvelut

Pajupolku 1, 02770 Espoo
PL 2563, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Palveluesimies
Tiina Tranberg
p. 050 351 1278
tiina.tranberg@espoo.fi

Kiireellinen sijoitus suojaa lasta kriisitilanteessa

Kiireellistä sijoitusta voidaan tarvita, jos kodin olosuhteet tai puutteet lapsen huolenpidossa vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä välittömästi. Sijoitukseen voidaan päätyä myös silloin, kun lapsen huoltajat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan tai kun lapsi vaarantaa vakavasti omaa terveyttään tai kehitystä. Kiireellinen sijoitus on määräaikainen (30 päivää).

Kiireellisen sijoituksen yksiköt Espoossa

Jos lapsi on mielestäsi välittömässä vaarassa, ota yhteys arkipäivinä lapsen oman alueen lastensuojeluun, iltaisin ja viikonloppuisin sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Huostaanotto tarjoaa turvallisen kasvuympäristön

Jos lapsen kasvuolosuhteet ja erityisesti kodin olosuhteet ovat sellaiset, että siellä asuminen vaarantaa vakavasti tai uhkaa vaarantaa lapsen kehitystä ja/tai terveyttä, on ryhdyttävä valmistelemaan huostaanottoa. Ennen huostaanottoon ryhtymistä sosiaalityöntekijä selvittää, voidaanko lapsen terveys ja kehitys turvata muulla tavoin. Sosiaalityöntekijä arvioi millaiset olosuhteet ovat niin vaarallisia, että lapselle paras vaihtoehto on huostaanotto. Arviointia tehtäessä kuunnellaan perheen kaikkia osapuolia.

Opas sinulle, jonka perhettä huostaanotto koskettaa:

Sijaishuolto

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisen edellytyksenä on lapsen kiireellinen sijoitus tai huostaanotto.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lapsen sijaishuolto voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Lapsi voi asua esimerkiksi sijaisperheessä, nuorisokodissa tai lastenkodissa. Sijaishuolto pyritään järjestämään perhehoidossa aina kun se on mahdollista. Sijaishuoltopaikan valintaa ohjaa lapsen etu. Vaikka lapsi asuu muualla kuin kotonaan, myös vanhempia tuetaan, jotta kotona asuminen voisi myöhemmin olla mahdollista.

Perhehoidon sosiaalityö

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella sijaiskodissa.

Laitoshoidon sosiaalityö

Laitoshoidon sosiaalityöntekijät vastaavat huostaanotettujen, lastensuojelulaitoksiin tai ammatillisiin perhekoteihin sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa asioista lastensuojelun asiakkaina.

Lasten- ja nuorisokodit

Sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista osa asuu ja kasvaa lasten- ja nuorisokodeissa.

Vastaanottokodit


 
 

Nuorten jälkihuolto

Tukea nuorelle ja hänen perheelleen

Jälkihuollon tuki on tarkoitettu pääsääntöistä 18–24-vuotiaille nuorille, jotka ovat ennen täysi-ikäisyyttään olleet sijaishuollossa huostaanotettuina tai avohuollon tukitoimena sijoitettuina vähintään puoli vuotta. Lisäksi edellytyksenä on lastensuojelun asiakkuus viimeisen viiden vuoden aikana. Jälkihuollossa hoidetaan myös nuoren oman perheen (avo-/aviopuoliso ja lapset) asioita. Jälkihuolto on vapaaehtoista.

Apua arkeen ja asioiden hoitoon

Jälkihuollossa nuori saa oman sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa myös oman sosiaaliohjaajan.

Työntekijämme auttavat nuorta arjessa sekä ohjaavat ja neuvovat häntä muun muassa raha-asioissa, virastoissa asioinnissa sekä opiskelu- tai työpaikan ja asunnon etsimisessä.

Taloudellisesta tukea voimme jälkihuollosta myöntää tarvittaessa ensimmäisen asunnon kalustamiseen, harrastuksiin, koulumatkoihin ja koulutarvikkeisiin. Perustoimeentulotuesta vastaa Kela.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kamreerintie 7, 4. krs
Postiosoite: PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Jälkihuollon sosiaalityöntekijät
p. 09 81621 (vaihde)

Johtava sosiaalityöntekijä
Sonja Soini p. 0406368817
sonja.soini@espoo.fi

Seuraa meitä Instagramissa @espoonjalkihuolto

Tukipalvelut nuorille

Nuorten tukitiimi

Jos olet jälkihuoltoon oikeutettu espoolainen nuori, voit halutessasi saada oman ohjaajan, joka tapaa sinua 1–3 kertaa kuukaudessa. Nuorten tukitiimin sosiaaliohjaajat työskentelevät yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa tavoitteena nuoren itsenäistyminen. Opastamme ja ohjaamme muun muassa viranomaisasioiden hoidossa, opiskelupaikan, työpaikan ja asunnon etsimisessä sekä itsenäisen asumisen alkutaipaleella. Ohjaukseen sitoutuneilla nuorilla on myös mahdollisuus päästä jälkihuollon tuki- tai naapuritukiperheasuntoon.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kamreerintie 7, 4. krs
Postiosoite: PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Nuorten tukitiimin ohjaajat
p. 09 81621 (vaihde)

Johtava sosiaalityöntekijä
Riikka Hynynen, p. 050 428 9405
riikka.hynynen@espoo.fi

Alaikäisten rikosasiat ja oikeusedustus

Alaikäinen rikoksesta epäiltynä

Kun alaikäistä epäillään rikoksesta, lapsen ja perheen tueksi tulee oikeusedustuksen sosiaaliohjaaja. Hän toimii lapsen tai nuoren sosiaalitoimen edustajana poliisin puhutteluissa ja kuulusteluissa sekä oikeusprosessin eri vaiheissa. Sosiaaliohjaaja pyrkii myös puuttumaan rikoksella oireilevan lapsen tai nuoren elämäntilanteeseen sekä ehkäisemään hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kamreerintie 7, 4. krs
Postiosoite: PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Oikeusedustuksen sosiaaliohjaajat
p. 050 5400 741
p. 043 8247 409