Espoon kaupungin hankinnat

Espoon kaupunki on vastuullinen edelläkävijä, joka toteuttaa kuntalaisten eduksi laadukkaita ja taloudellisia hankintoja, joilla on laajat ja myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Espoo edistää hankintojen kautta tervettä kilpailua, yritysystävällisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä kestävää kehitystä.

Kaupunki noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin johtosääntöjä ja toimintaohjeita sekä hankintaohjetta ja -sääntöä. 

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen.

Julkaistut hankintailmoitukset löytyvät HILMAsta.

Tarjouspyynnöt

Espoossa on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä, jossa kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä. 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 5450/2018

Kysymykset ja vastaukset

Kynnysarvon alittavat pienhankinnat

Espoon kaupungilla on käytössään pienhankintajärjestelmä. Järjestelmällä kilpailutetaan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavia pienhankintoja.

Järjestelmällä voidaan tehdä myös puitejärjestelyn minikilpailutuksia. 

Käynnissä olevat pienhankinnat

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät tarjoaa apua tarjouksen tekoon, mm. ESPD-lomakkeen käyttöön ja mahdollisiin ongelmiin. Ole yhteydessä: Pentti Komssi, hankintaneuvoja, puh. 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi