Näin tarjoat

Kilpailutusten seuranta

Seuraa Espoon kaupungin ilmoituksia hankintainfoista ja markkinavuoropuhelu- tai tietopyynnöistä, niin saat ajankohtaista tietoa tulevista hankinnoista. 

Tarjousta koskevat vaatimukset

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen eli tarjotun tuotteen tulee vastata tarjouspyynnössä esitettyä. Hankintayksiköllä on varsin rajoitetut mahdollisuudet pyytää tarjouksiin täsmennyksiä.

Keskeisimpiä huomioitavia asioita:

Tuotteen/palvelun ominaisuudet
Tarjottavan tuotteen/palvelun on täytettävä hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset.

Hinnoittelu
Tarjouksen hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla.

Ehdot
Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä määritellyt ehdot. Tarjoaja ei ole asettanut omia ehtoja ja/tai varaumia.

Muotovaatimukset
Tarjous sisältää kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjous on voimassa vähintään vaadittuun päivämäärään saakka.

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset 
Tarjouspyynnöissä on yleensä ilmoitettu menettely lisäkysymysten esittämiseen, jotka tulee esittää vain kuvattua menettelyä käyttäen ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Lisäkysymyksistä laaditaan yhteenveto ja vastaukset niihin lähetetään kaikille sähköiseen tarjouspyyntöön tutustuneille tai kirjallisen tarjouspyynnön tilaajille. Tarjouspyyntöön liittyviin muihin kysymyksiin ei vastata tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi.

Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee jättää määräaikaan mennessä tarjouspyynnössä ilmoitetulla menettelyllä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei voida ottaa mukaan käsittelyyn.